قضاوت کردن استفاده مشاوره مشاهده نیکون D5500

قضاوت کردن: استفاده مشاوره مشاهده نیکون D5500 نورنگار noornegar نورنگار

گت بلاگز اخبار گوناگون چین جهت طلاق از زوج‌ها امتحان می‌گیرد!

آژانس خبری چین گزارش داد در استان جیانگسو، زوج هایی که قصد دارند از هم جدا شوند باید امتحان خاص ای را پشت سر بگذارند تا براساس آن آینده ی خانواده ها مشخص شود. ب

چین جهت طلاق از زوج‌ها امتحان می‌گیرد!

چین جهت طلاق از زوج ها امتحان می گیرد!

عبارات مهم : زندگی

آژانس خبری چین گزارش داد در استان جیانگسو، زوج هایی که قصد دارند از هم جدا شوند باید امتحان خاص ای را پشت سر بگذارند تا براساس آن آینده ی خانواده ها مشخص شود. بنا بر این گزارش زوج ها باید پیش از طلاق به صد سؤال راجع به ی همسر خود پاسخ بدهند. این سؤالات مشمول بر تاریخ تولد همسر، غذای مورد علاقه ی او، تعداد سفرهای دونفره ی تفریحی و سالهای زندگی و نحوه ی تقسیم بندی مسئولیت ها در خانواده می باشد.

اگر زوج به ۶۰ درصد یا زیاد سؤال ها پاسخ درست دهند از آنها خواسته می شود تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند و اگر یکی از آنها به کمتر از ۶۰ سؤال جواب صحیح بدهد به این معنا است که زندگی آنها در خطر شدید قرار دارد.

در یک مورد عجیب زنی توانست به صد سؤال پاسخ درست بدهد و در برابر همسرش حتی یک پرسش را هم درست پاسخ نداد با این حال مسئولان برگزاری امتحان از آن دو درخواست کردند تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

چین جهت طلاق از زوج‌ها امتحان می‌گیرد!

کاربران اینترنت از این تدبیر جهت حفظ زندگی افراد انتقاد کرده و آن را نوعی دخالت در امور شخصی زوج ها عنوان کرده اند. ولی وزارت امور آموزشی و محلی جیانگسو این امتحان را به میل خود دانسته و گفته هیچ فشاری بر زوجین جهت شرکت در این امتحان وارد نمی کنند.

تابناک باتو

واژه های کلیدی: زندگی | امتحان | انتقاد | خانواده | اخبار گوناگون

چین جهت طلاق از زوج‌ها امتحان می‌گیرد!

چین جهت طلاق از زوج‌ها امتحان می‌گیرد!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz