قضاوت کردن استفاده مشاوره مشاهده نیکون D5500

قضاوت کردن: استفاده مشاوره مشاهده نیکون D5500 نورنگار noornegar نورنگار

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سیلاب بدهی دولت را خواهد برد

آلبرت بغزیان: نگاه به بودجه بر مبنای اشتغال‌زایی و برطرف فقر و ایجاد رشد است در حالی که باید بودجه، رفاه ایجاد کند. در سایه تامین رفاه، به رشد و اشتغال می‌رسیم&

سیلاب بدهی دولت را خواهد برد

سیلاب بدهی دولت را خواهد برد

عبارات مهم : اقتصاد

آلبرت بغزیان: نگاه به بودجه بر مبنای اشتغال زایی و برطرف فقر و ایجاد رشد است در حالی که باید بودجه، رفاه ایجاد کند. در سایه تامین رفاه، به رشد و اشتغال می رسیم

به تازگی بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای مربوط به آذر ماه ۱۳۹۶ را منتشر نموده هست. مطابق با آمار، تراز عملیاتی در نه ماهه نخست امسال با رشدی ۳۵,۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و منفی تر شدن نسبت به آنچه جهت نه ماهه مصوب شده است بود (منفی ۶۰.۲ هزار میلیارد تومان) به منفی ۷۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده هست. بودجه عمومی دولت با چالش های عمده ای مواجه است که بااهمیت ترین آن، روند فزاینده کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای، ناپایداری بودجه عمومی و تنگنای مالی دولت است که از دو مجرای زیاد کردن مخارج دولت و ناپایداری درآمدهای عمومی ناشی می شوند که ناپایداری درآمدهای عمومی نیز به علت تحقق پیدا نکردن درآمدهای مالیاتی یا نوسان قیمت نفت به وجود می آید. با وجود نبود سیستم یکپارچه شناسایی و تحقق درآمدهای مالیاتی از یک سو و افت و خیزهای نفتی، تراز عملیاتی منفی بودجه، فزاینده تر می شود. در سال ۹۵ تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت در حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود که در ۹ ماهه امسال این عدد به منفی ۷۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

تراز سوم بودجه

سیلاب بدهی دولت را خواهد برد

احتمال کسری بودجه در هر کشوری وجود دارد. نظام بودجه ریزی کشور از سال ۱۳۸۱ تغییرات زیادی پیدا کرده و از همین حیث با مفهوم کسری بودجه نیز خداحافظی شده است و این مفهوم جای خود را به ترازهای بودجه داده هست. به بیان دیگر تا قبل از سال ۱۳۸۱ بر اساس نظام سنتی بودجه ریزی، بودجه کل منابع و مصارف را برآورد می کردند و از تفریق آنان کسری بودجه را به دست می آوردند. یعنی ما بر اساس منابع و مصارفی که داشتیم کسری بودجه را مورد محاسبه قرار می دادیم.

حال به روش های متفاوت می توانستیم این کسری بودجه را تامین کنیم. یا ممکن بود از بانک مرکزی استقراض کنیم یا اینکه به فروش اوراق همکاری روی آوریم یا اینکه با استفاده از راه های مشابه تدابیری بیندیشیم که کسری بودجه خود را برطرف کنیم. این نظام بودجه ریزی تا پیش از سال ۱۳۸۱ در جریان بود و قبل از اینکه نظام تازه را دنبال کنیم بودجه های هر سال بر این اساس تدوین می شد. ولی از آن به بعد صندوق بین المللی پول نظام تازه بودجه ریزی را به کشورهای عضو پیشنهاد داد که نظام بودجه ریزی مان بعد از آن عملا مفهومی به نام کسری بودجه ندارد و جای خودش را به تراز عملیاتی مثبت یا منفی داده هست. از سال ۱۳۸۱ که نظام بودجه ریزی تازه جایگزین نظام بودجه ریزی قدیم شد، بودجه با سه تراز عملیاتی، سرمایه ای و مالی بسته می شود. در تراز عملیاتی، تفاوت بین هزینه های جاری و مجموع درآمدهای حاصل از مالیات ها و سایر درآمدها نظیر انحصار، مالکیت های دولت و خدمات فروش کالا به دست می آید.

آلبرت بغزیان: نگاه به بودجه بر مبنای اشتغال‌زایی و برطرف فقر و ایجاد رشد است در حالی که باید بودجه، رفاه ایجاد کند. در سایه تامین رفاه، به رشد و اشتغال می‌رسیم&

درآمدهای نفتی در این گروه جای نمی گیرند به بیان دیگر درآمدهای نفتی در ردیف واگذاری دارایی های سرمایه ای می آید. بودجه عمرانی نیز در تملک دارایی سرمایه ای ذکر می شود. ولی در سال های اخیر، تراز سوم بودجه اهمیت بیشتری دارد آیا که با این تزار، دولت ها کسری هایشان را جبران می کنند. تراز سوم در نظام بودجه ریزی، تراز دارایی های مالی هست. این تراز مشمول بر فروش اوراق مشارکت، سهام دولتی، شخصی سازی یا واگذاری شرکت های دولتی و استقراض از بانک جهانی است.

معمولا جهت جبران کسری بودجه قوه مجریه ها باید اقدام به واگذاری دارایی های مالی در ابعاد گسترده ای کرد. در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت به منظور جبران کسری بودجه واگذار شد. این میزان واگذاری دارایی های مالی نسبت به سال های گذشته رشد بسیار معنی داری دارد. فروش اوراق مالی اسلامی از سوی دولت در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با یک هزار میلیارد و ۱۱هزار میلیارد تومان بود. البته در بودجه سال ۹۷ با تعیین سقفی که از سوی نمایندگان تعیین شد، دولت موظف است ۳۰ هزار میلیارد اوراق مالی به فروش برساند که نسبت به سال گذشته (۴۴هزار میلیارد) بسیار کمتر بود.

برای بررسی تراز عملیاتی منفی، مورد نیاز است میزان درآمد و پرداخت های جاری مقایسه شود. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در ۹ ماهه نخست سال جاری، میزان درآمدهای مالیاتی ۶۸,۳ هزار میلیارد تومان بوده هست. این رقم نسبت به عملکرد پارسال در مقطع مشابه بهتر بوده هست. سایر درآمدها نیز ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان بوده هست. در مجموع کل درآمدهای حاصل از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ۹۵.۳ هزار میلیارد تومان بوده هست. در برابر در این ۹ ماهه پرداخت های هزینه ای یا همان هزینه های جاری حدود ۱۶۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

سیلاب بدهی دولت را خواهد برد

از تفاوت میزان درآمدها با مجموع پرداخت های هزینه ای (جاری) و تنخواه گردان اعتبارات هزینه ای، تراز عملیاتی به دست می آید. تراز عملیاتی در ۹ ماهه نخست امسال منفی ۷۲,۵ هزار میلیارد تومان بوده هست. این میزان نسبت به مصوب ۹ماهه سال ۹۶ که مبلغ منفی ۶۰.۲ هزار میلیارد تومان بوده است و همچنین نسبت به تراز عملیاتی ۹ ماهه نخست سال گذشته منفی تر شده است است و رشد ۳۵.۶ درصدی داشته هست. به بیان دیگر، اگر ما درآمدهای نفتی نداشتیم، درآمدهای حاصل از مالیات جوابگوی هزینه های جاری و تنخواه گردان- اعتبارات هزینه ای نبود.

اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور در مقطع کنونی تراز عملیاتی منفی دلواپس کننده است؟ پرسش فوق را دو کارشناس اقتصادی پاسخ دادند.

آلبرت بغزیان: نگاه به بودجه بر مبنای اشتغال‌زایی و برطرف فقر و ایجاد رشد است در حالی که باید بودجه، رفاه ایجاد کند. در سایه تامین رفاه، به رشد و اشتغال می‌رسیم&

کسری بودجه، غیر طبیعی نیست

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی اعتقاد است کسری بودجه در تمام دولت ها اتفاق می افتد و چیز عجیبی نیست. تقوی در گفت وگو با «وقایع اتفاقیه» گفت: «بودجه سند دخل و خرج سالیانه یک کشور هست. هزینه ها و درآمدهایی در آن نوشته می شود که ممکن است بعضی ارزش تحقق نیابد و کشور دچار کسری شود. با توجه به نوع درآمدهای کشور که وابستگی به نفت دارد، احتمال کسری بودجه با توجه به نوسانات قیمت نفت وجود دارد». این کارشناس بودجه در ادامه افزود: «دولت ها قدری از کسری بودجه را آینده نگری می کنند و به طرقی تلاش در برطرف آن دارند. ولی زمانی باید دلواپس کسری بودجه شد که دولت ها به کمک بانک مرکزی تلاش در پوشش کسری بودجه داشته باشند. این اقدام علاوه بر تورم زا بودن، بدهی های دولت به بانک مرکزی را نیز زیاد کردن می دهد».

تقوی اعتقاد است بعضی اظهار نظرات اخیر در خصوص بودجه تند بوده و مسیر مهم تصویب را با چالش مواجه کرده، او ادامه داد: «صحبت های اخیر در خصوص بودجه، مشخص می کند که بعضی نمایندگان، دانش اقتصادی کافی ندارند.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، بودجه متعادلی بدون کسری نمی توان تدوین کرد». تقوی در خصوص کارها اخیر دولت جهت انتشار اوراق مالی گفت: «دولت در سال های اخیر به جای قرض از بانک مرکزی، اوراق همکاری پخش می کند. که البته چاره دیگری ندارد. از طرفی دولت درگیر تنگناهای مالی است و از طرف دیگر نمی تواند منابع مالی بیشتری جهت خود تعریف کند، بعد نمی توان ادعا کرد که دولت می بایست کسری کمتری داشته باشد».

سیلاب بدهی دولت را خواهد برد

نگران کسری بودجه نیستم، دلواپس دوری بودجه از برنامه توسعه هستم

آلبرت بغزیان ، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز اعتقاد است کسری بودجه به خودی خود، بد و دلواپس کننده نیست. بغزیان در گفت وگو با «وقایع اتفاقیه» گفت: «صحبت های زیادی مبنی بر کسری بودجه و تراز عملیاتی منفی بودجه می شود، البته به شخصه دلواپس کسری بودجه نیستم. آیا که در سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصاد کشور، کسری بودجه به نوعی نشان دهنده بیرون آمدن از شرایط رشد منفی و رکود بود آیا که نشان می داد پول های تزریق شده است به اقتصاد کشور زیاد شده است و دولت تلاش می کند از این مسیر، واحدهای تولیدی را سرپا کند. به بیان دیگر شرایط اقتصاد کشور در سال های اخیر ایجاب می کرد که دولت جهت خارج کردن اقتصاد از ورطه بحرانی، دست به تزریق سرمایه بزند که منجر به کسری بودجه شود».

بغزیان در خصوص کسری دلواپس کننده گفت: «کسری بودجه زمانی دلواپس کننده می شود که در جای خود هزینه نشود. به عنوان نمونه مبلغی جهت اتمام پروژه های نیمه تمام در نظر نگیریم به بیان دیگر پولی تزریق شود ولی رشدی به همراه نداشته باشد و صرفا جهت رتق و فتق امور جاری باشد».

استاد دانشگاه در خصوص گمانه زنی های اطراف بودجه گفت: «نگرانی هایی که در خصوص کسری بودجه می شود، زیاد ناظر بر وفاداری دولت ها به بودجه هست. ولی باید این توصیه را نیز مدنظر قرار داد که افت و خیزهای اقتصادی در سال های اخیر آنقدر زیاد بود که دولت ها نمی توانند تمام موارد بودجه را اجرا کنند از طرف دیگر مفاد بودجه نیز کامل تحقق نمی یابد. در واقع دولت ها اقتضایی عمل می کنند». او در خصوص پایبندی دولت ها به بودجه نیز گفت: «بودجه در جهت برنامه های توسعه نیست. هیچ دولتی به بودجه به عنوان ۲۰درصد برنامه توسعه نگاه نمی کند و هیچ دولتی نیز خودش را پایبند برنامه های دولت قبل نمی کند. برنامه توسعه ای که در دولت های قبل نوشته شده است اند، به وسیله دولت های بعد اجرا نمی شوند». بغزیان در ادامه گفت: «متاسفانه نوع نگاه به بودجه زیاد بر مبنای اشتغال زایی و برطرف فقر و ایجاد رشد است در حالی که باید بودجه، رفاه ایجاد کند.

در سایه تامین رفاه، به رشد و اشتغال نیز می رسیم». وی در خصوص بیانات نمایندگان مجلس اطراف کسری بودجه گفت: «نمایندگان به دنبال سهم بخش خود از بودجه هستند. متاسفانه نگاه بخشی در بعضی نمایندگان وجود دارد. دولت هم در وسط کشمکش نمایندگان گیر افتاده و باید حواسش را جهت سال های بعد جمع کند که بودجه به سمت سیاسی شدن نرود». این کارشناس اقتصادی در آخر گفت: «در بودجه ردپای اهداف برنامه توسعه نیست. از طرف دیگر اهداف تعیین شده است مانند اشتغالزایی و ثبات نیز دقیقا مشخص نیستند که از چه کانالی قرار است اثرات خود را بگذارند. نهادهای ناظر بر بودجه باید در طی سال وظیفه نظارتی برحسن انجام بودجه را ایفا کنند نه در آخر سال صرفا گزارشی را تحویل دهند».

فشرده سخن

کسری بودجه جهت اقتصادهای وابسته به ثروت های طبیعی، جزو لاینفک بودجه هست. نوسانات قیمت نفت، نبود مکانیزم مشخص جهت شناسایی و تحقق مالیات ها، تنش های سیاسی و منطقه ای، باعث افت و خیزهایی در آینده نگری های درآمد یا هزینه ای بودجه می شود. ولی از طرفی با توجه به رکود اقتصادی نمی توان انتظار اوج بردن مالیات ها را داشت آیا که در این صورت منابعی را که باید در اختیار افراد و بخش شخصی باشد و جهت سرمایه گذاری مصرف شود، از آنها گرفته و صرف هزینه هایی می شود که ضرورتا نباید وجود داشته باشند و علاوه بر بزرگ کردن بخش غیرمولد اقتصاد، به نارضایتی عمومی نیز اضافه می شود. بعد عالی ترین راه از نظر دولت ها، انتشار اوراق قرضه است.

اما در این مورد نیز باید احتیاط دولت ها بیشترشود آیا در وقت سر رسید اوراق، بدهی های دولت باید تسویه شود و ممکن است با تلی از بدهی هایی روبه رو شوند که راه گریزی هم ندارد، جهت جلوگیری از هر گونه بحران بدهی احتمالی، دولت باید هزینه های جاری اش را کم کند و کوچک تر شود و بخش عمده ای از بودجه عمرانی را به بخش شخصی وا گذارد.

وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | رکود اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz